Forum "Luskiewnik" Fitoterapia, zielarstwo. Medycyna dawna i współczesna. Forum zielarzy i fitoterapeutów

General Category => "Atlas" fitoterapeutyczny => ..A Ą B C Ć.. => : Pragmatyk February 12, 2021, 23:08:43

: Chrząstnica kędzierzawa i karageniny
: Pragmatyk February 12, 2021, 23:08:43
Znalazłem na forum informacje o stosowaniu, w określonych przypadkach, chrząstnicy kędzierzawej. Jak należy ją przygotowywać do użycia aby była bezpieczna? Czy też nie stosuje się aktualnie chrząstnicy w fitoterapii?

"Stosowanie karageniny w preparatach dla niemowląt, organicznych lub innych, jest zabronione w UE ze względów ostrożności, ale jest dozwolone w innych produktach spożywczych. W 2018 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) poinformował, że bezpieczeństwo karageniny w produktach spożywczych opiera się na ADI wynoszącym 75 mg / kg masy ciała dziennie."

Z kolei WHO (nie wnikam teraz w rzeczywiste kompetencje) dopuszcza dzienne spożycie na poziomie 3,5 g