Forum "Luskiewnik" Fitoterapia, zielarstwo. Medycyna dawna i współczesna. Forum zielarzy i fitoterapeutów

General Category => Uwaga przeczytaj! => : Paweł February 18, 2017, 23:57:23

: Zanim zaczniesz korzystać z Forum - PRZECZYTAJ !
: Paweł February 18, 2017, 23:57:23
1. Korzystanie z Forum "Luskiewnik" Fitoterapia, zielarstwo. Medycyna dawna i współczesna. Forum zielarzy i fitoterapeutów zwanym dalej Forum odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika jedynie w celu własnej informacji.

2. Żadna informacja podana na Forum nie zastąpi konsultacji lekarskiej lub farmaceutycznej.

3. Wykorzystanie informacji zamieszczonych w Forum, a w szczególności podjęte na ich podstawie decyzje lub czynności, dokonywane są wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.

4. Jakiekolwiek informacje i materiały zawarte w Forum nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i zamieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 
5. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do Forum, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych. W szczególności Administracja Forum nie bierze odpowiedzialności za dokładność, poprawność, prawidłowość, kompletność i zupełność informacji zawartych na Forum.